Day: June 18, 2020

การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอเลขเด็ดการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอเลขเด็ด


คงเป็นที่รู้จักกันดีว่า ประเทศไทยนั้น มีหลากหลายความเชื่อ แล้วมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย และถือว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี และสิ่งที่เราจะกล่าวถึงวันนี้คือ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีการบูชาแบบหลากหลายความเชื่อ เช่น บูชาเพื่อขอพรในหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก หรือบูชาเพื่อขอเลข เมื่อใกล้วันหวยออก แน่นอนว่าสิ่งที่เรานึกขึ้นได้ เราจะไปขอหวย ขอเลข จากที่ไหนดีนะ ? ซึ่งความคิดเหล่านี้ ...